Dzięki Państwa wpłatom możemy wspomóc Szkołę w realizacji celów spoza podstawowego zakresu funkcjonowania, które wpływają bezpośrednio na warunki i sposób edukacji naszych dzieci. Zarówno pomysłów, jak i chęci mamy dużo, niemniej jednak bez środków finansowych, niestety niewiele możemy.
Dzięki Państwa wsparciu w latach ubiegłych – wspólnymi siłami & przy zaangażowaniu zarówno Rodziców jak i Dyrekcji naszej Szkoły – udało się zdziałać wiele dobrego, dzięki czemu z roku na rok, nasza Szkoła zmienia się na coraz LEPSZE!

Poniżej znajdziecie Państwo niektóre z sukcesów & osiągnięć Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 34 w Krakowie z ostatnich lat:


Co osiągnęliśmy?Kiedy?
Ugruntowana współpraca & pośredniczenie w kontaktach pomiędzy rodzicami a Dyrekcją szkołyCorocznie
Organizacja szkolnych Pikników charytatywnych – zdobywanie  funduszy na projekty szkolne (takie jak, renowacja sal, itp.)2016,
2017,
2018
Zakup nagród książkowych w ramach Konkursu „Złotej księgi”2018
Renowacja „dużej” sali sportowej (WF)2018
Instalacja Ogrodu antysmogowego na terenie okalającym budynek szkoły2017
Systematyczne doposażanie Biblioteki szkolnejCorocznie
Dofinansowanie wycieczek i wyjazdów szkolnych dla uczniów z rodzin w trudnej sytuacji materialnejCorocznie
Współfinansowanie nagród na koniec roku szkolnego oraz nagród w konkursachCorocznie
Bal karnawałowy dla Dzieci z klas I-III
Corocznie

Chcieli byście Państwo wspomóc działalność Rady Rodziców SP 34 w Krakowie? Zapraszamy do zakładki Finansowanie