Wszelkie środki finansowe na działalność Rady Rodziców pochodzą z dobrowolnych, okresowych (corocznych i/lub comiesięcznych) składek wnoszonych przez rodziców uczniów naszej szkoły.
To właśnie dzięki Państwa składkom – jesteśmy w stanie wprowadzać pozytywne zmiany w środowisku szkolnym naszych dzieci!

Ze względu na fakt, iż Rada Rodziców działa jako organ zrzeszeniowy pro publico bono, jednym z przypisanych jej ważnych zadań jest gromadzenie funduszy, niezbędnych dla wspierania działalności Szkoły, służących zarówno dzieciom, ich rodzicom oraz nauczycielom.

Zgodnie z tegoroczną Uchwałą Prezydium Rady Rodziców SP 34 w Krakowie:

w roku 2018/2019 wysokość składki wynosi:

Sugerowane 50,00 zł / Dziecko*

*RR SP 34 serdecznie dziękuje za KAŻDĄ złotówkę wsparcia!

LICZYMY NA PAŃSTWA & DZIĘKUJEMY ZA WSPARCIE!

Sprawozdanie finansowe z ubiegłego roku znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej Dokumenty lub bezpośrednio: Sprawozdanie finansowe RR 2017-18
Jeśli są Państwo zainteresowani wydatkami ponoszonymi na bieżącą działalność, zachęcamy do kontaktu z nami. Finanse Rady Rodziców są jawne i każdy rodzic dziecka naszej Szkoły może w dowolnej chwili się z nimi zapoznać.

Szczegółowy zakres naszej działalności znajdziecie Państwo w Regulaminie Rady Rodziców lub bezpośrednio w zakładce PLANY i ZADANIA na rok bieżący 2018/2019

Dane bankowe Rady Rodziców SP 34 w Krakowie znajdziecie Państwo na stronie Rachunek Bankowy lub bezpośrednio poniżej:

Serdecznie zachęcamy Państwa do WPŁAT na Radę Rodziców SP 34 w Krakowie:

Rachunek Bankowy Rady Rodziców SP 34 w Krakowie

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA

Nazwa: SKO PRZY ZS-P NR 4

Nr rachunku: 20 1020 2906 0000 1802 0417 6160

Nazwa skrócona & adres:
PKO BP S.A. – Oddział 5 w Krakowie
Al. Kijowska 48
30-079 Kraków

W tytule przelewu należy podać:

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, KLASĘ oraz OKRES za jaki dokonywana jest wpłata

Serdecznie zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem zakładki Kontakt