Rada Rodziców SP 34 w Krakowie jako organ reprezentujący rodziców uczniów, działający przy Szkole Podstawowej nr 34 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie, powołany został do współdziałania z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, organami nadzorującymi szkołę oraz innymi instytucjami i organizacjami w realizacji zadań szkoły oraz tworzenia jak najlepszego środowiska do nauki i rozwoju dla naszych dzieci.

W roku szkolnym 2018/19 w Radzie Rodziców zasiada 19 osób reprezentujących ok. 420 dzieci i młodzieży uczęszczających do SP 34 w Krakowie.
Ze względu na Reformę Oświaty, szacunkowa liczba dzieci w roku kolejnym wynosić może 500 osób.

Rada Rodziców, jako organ mający swoje umocowanie prawne w Ustawie o systemie oświaty, będąc reprezentacją ogółu rodziców, ma istotny wpływ na kształt i sposób funkcjonowania szkoły. Podstawę prawną działania Rady Rodziców znajdziecie Państwo na stronie Dokumenty

W roku szkolnym 2018/2019 Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 34 w Krakowie funkcjonuje w składzie:

Prezydium Rady Rodziców

  • Przewodnicząca: Anna Lipska (2a)
  • Vice-przewodnicząca: Katarzyna Mucha (1a)
  • Skarbnik: Maria Potrawka-Haczek (4c)
  • Sekretarz: Monika Sroczyńska (5a)

Członkowie Zwykli Prezydium

  • Natalia Nazim (1b)
  • Renata Ranicka (4b)
  • Maciej Wojda (2b)

Informacje kontaktowe znajdziecie Państwo w: Kontakt

Szczegółowe informacje dotyczące naszych dotychczasowych osiągnięć znajdziecie Państwo: Nasze osiągnięcia
Natomiast informacje odnośnie planów na bieżący rok znajdziecie Państwo: Plany i zadania na rok 2018/2019