Zapraszamy do zapoznania się z UCHWAŁAMI Rady Rodziców SP 34 w Krakowie


I Zebranie RR z dnia 18.09.2018 r.


II Zebranie RR z dnia 1.10.2018 r.


III Zebranie RR z dnia 23.10.2018 r.


*Protokoły z Zebrań Rady Rodziców dostępne są do wglądu u Przewodniczącej Rady.

Mają Państwo pytania? Zachęcamy do kontaktu: Kontakt