Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA

Nazwa: SKO Rady Rodziców SP 34 w Krakowie

Nr rachunku: 20 1020 2906 0000 1802 0417 6160

Nazwa skrócona & adres:
PKO BP S.A. – Oddział 5 w Krakowie
Al. Kijowska 48
30-079 Kraków

W tytule przelewu należy podać:

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, KLASĘ oraz OKRES za jaki dokonywana jest wpłata